CHIN WOO

Organizacja Chin Woo (Jing Wu, pin-yin) została założona w 1909 roku w Shanghaju. Jej celem było szerzenie „ mądrości, życzliwości i odwagi” a także polepszanie zdrowia całej ludzkości. Powstanie tej sławnej organizacji wiąże się z postacią jednego z największych wojowników w dziejach Chin - Huo Yuanjia ( 1868- 1909).

Huo Yuanjia urodził się w wiosce Xiaonanhe leżącej na zachód od Tianjin. Jego ojciec, Huo Endi, był znanym wojownikiem i pracował jako ochroniarz karawan. Dzięki niezwykłym umiejętnościom i licznym wygranym pojedynkom sława syna znacznie przerosła sławę ojca. Przez kilkanaście lat Huo Yuanjia zmuszony był toczyć walki z przybywającymi do rodzinnej wsi wojownikami. Mieli oni nadzieję uzyskać rozgłos i uznanie dzięki pokonaniu tak znakomitego wojownika. Znaczną grupę wojowników stanowili Mistrzowie z Japoni. Im to przypisuje się również podanie Huo Yuanjia trucizny w wyniku której zmarł 4 września 1909 roku. Miał wtedy 42 lata. Jego odejście było opłakiwane przez rzesze ludzi a uroczysty pogrzeb został organizowany przez Stowarzyszenie Sportowe Jingwu, którego Yuanjia był fundatorem. Został pochowany w północnej części Shanghaju. Na kamieniu nagrobnym wyryto napis: „ Grobowiec siłacza Huo Yuanjia”. Zainspirowane waleczną postawą Yuanjia Stowarzyszenie Jingwu kontynuowało rozwój jako masowa organizacja wywierająca wpływ na wielkim obszarze. 

Od 1918 w ramach stowarzyszenia założono filie w Wuhan, Nanchang, Guangzhou, Foshan, Shantou, Xiamen i innych miastach. W latach czterdziestych liczba oddziałów zwiększyła się do 42 a jednocześnie liczba członków w Chinach i poza ich granicami przekroczyła 400,000. Filie w południowo- wschodniej Azji, w państwach takich jak Malezja i Singapur istnieją do dzisiaj, a niektóre z nich odgrywają ogromną rolę w promowaniu sportu we własnych krajach. Na uwagę zasługuje fakt, że w 1919 gdy Stowarzyszenie świętowało swoje dziesiąte urodziny, wielki rewolucjonista Dr Sun Yat-sen napisał wstęp do pamiątkowego wydania Roczników Jingwu i przekazał Stowarzyszeniu dużą tablicę na której napisał : „ Przywiązuj wielką wagę do wartości głoszonych przez sztuki walki.” Jingwu postawiło sobie za zadanie włączanie użytecznych elementów różnych szkół wushu do programu zajęć w celu promowania tradycyjnych form sztuk walki. W ciągu dziesięcioleci Stowarzyszenie propagowało 247 form ćwiczeń z bronią i bez. Wreszcie wybierając to co najlepsze Stowarzyszenie stworzyło „10 Niezbędnych Zestawów Ćwiczeń Jingwu”. Stowarzyszeniu udało się pozyskać usługi tak znanych osobowości jak Zhao Lianhe, które zaczął tam pracować jako główny instruktor w 1911, jak również Luo Guangyu, Chen Zizheng, Liu Zhensheng, Huo Dongge ( był synem Huo Yuanjia ), Ye Fengqi, Li Huiting, Wu Jianquan czy wreszcie Fu Zhongwen. Wszyscy oni nauczali w ramach Stowarzyszenia. Z ich pomocą Jingwu udało się wytrenować wiele roczników zawodników i trenerów wushu. Wśród nich znajdziemy Cai Longyun, Cai Hongziang, He Bingquan czy Zhou Yuanlong. W późnych latach dwudziestych Jingwu rozpoczęło rozszerzać swój program nauczania, powiększając go o takie dyscypliny jak zapasy i boks w stylu zachodnim, gry zespołowe, podnoszenie ciężarów, kulturystyka, pływanie i szachy. 

Poza Chinami Jingwu rozwijało się bardzo dynamicznie dzięki chińskim emigrantom, pragnącym zachować swoją tożsamość kulturową jak również uchronić przed zapomnieniem tradycyjne sztuki walki. Ośrodkami które od samego początku wiodły zdecydowany prym wśród zagranicznych społeczności chińskich były Malezja, Singapur, Hong Kong oraz USA. W latach 80-tych narodziła się idea utworzenia jednej ogólnoświatowej organizacji Jingwu. Intensywne działania w tym kierunku podjęło Stowarzyszenie Jingwu z Szanghaju przy wsparciu związków z Tianjin oraz Foshan. Pierwszym istotnym krokiem na drodze uściślenia współpracy pomiędzy różnymi organizacjami Jingwu była idea organizacji cyklicznych międzynarodowych turniejów Wushu. Od 1992 roku , czyli niemalże od samego początku rozgrywania tych imprez aktywnie w nich uczestniczyli zawodnicy Polskiego Stowarzyszenia Atletycznego Chin Woo. PSACW od samego początku swojego istnienia stara się propagować obok rywalizacji sportowej i nauczania tradycyjnych odmian Wushu również szeroko pojętą kulturę chińską. Pozwala to na wszechstronny i pełniejszy rozwój zawodników i zrozumienie korzeni ćwiczonej przez siebie sztuki. Popularyzację tych idei PSACW prowadzi organizując coroczne Turnieje „Święta Wiosny” , seminaria, pokazy oraz inne imprezy wraz z Polskim Zrzeszeniem Wushu. Stowarzyszenie aktywnie współdziałało również w powołaniu Polskiego Związku Wushu, który być może w przyszłości będzie reprezentował nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich. Połączenie nowoczesnych trendów w postaci sportu oraz starej tradycji jest bowiem „złotym środkiem” Polskiego Wushu.

W 1993 roku podczas kolejnego Międzynarodowego Turnieju Jingwu powołano do życia „World Chin Woo Athletic Federation and Friendship Organization” z siedzibą w Szanghaju. Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Atletycznego Chin Woo – Piotr Osuch został jednym z członków założycieli tej organizacji. Dowodem uznania dla wkładu Polski w propagowanie idei Chin Woo był zaszczyt wmurowania kamienia węgielnego pod okazałą siedzibę Związku w Shanghaju.

Kolejne Międzynarodowe Turnieje Jingwu w Chinach, Malezji oraz USA przekształciły się formalnie w Mistrzostwa Świata a program imprez wzbogacono o kaligrafię, malarstwo, sztukę wysławiania się oraz chińskie szachy. Dzięki urozmaiconemu programowi do członu „Mistrzostwa Świata Chin Woo” dodano „oraz Festiwal Kulturalny”. Wskazuje to jak ważna dla Międzynarodowej Federacji Chin Woo jest również szeroko pojęta kultura chińska. Polskie Stowarzyszenie Atletyczne Chin Woo, które jest organizatorem kolejnych Mistrzostw Świata Chin Woo zadbało również o przygotowanie bardzo bogatego programu zarówno sportowego jak i artystycznego. Wśród atrakcji trzydniowego Wielkiego Festiwalu Wushu, który odbędzie się w Warszawie w lipcu 2004 roku znajdą się pokazy i współzawodnictwo w „Tańcu Lwa”, kaligrafia, weiqi, malarstwo oraz szachy chińskie. Należy mieć nadzieję że dzięki wytrwałej pracy entuzjastów Chin Woo z całego świata ruch jaki zapoczątkował Mistrz Huo Yuanjia, będzie się nadal dynamicznie rozwijał.

 Piotr Osuch